Doradztwo
Handlowe

Doradztwo handlowe

Oferujemy usługi transportowe na linii Polska - Turcja - Polska . Dzięki kompletnej wiedzy o Turcji otwieramy przed Państwem możliwości poszukiwań nowych dostawców / klientów. Bazując na naszym doświadczeniu i dostępowi do tureckich baz danych możecie Państwo BEZPŁATNIE rozszerzyć swój portfel kontrahentów tudzież zdobyć nowy rynek zbytu.

O nas

Skontaktuj się z nami!