Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Uprzejmie informujemy, że firma KONTUR POLSKA sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedziba przy ul. Norberta Barlickiego 32, 43-502 Czechowice-Dziedzice, przetwarza w sposób bezpieczny Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, stanowisko. Dane te były pozyskane wyłącznie w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami w zakresie prowadzonej przez nas działalności handlowej ( rozmowy telefoniczne, e-maila, kontakty bezpośrednie, udział w targach, ofertowanie, zlecanie i przyjmowanie zleceń ).
Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych jest firma KONTUR POLSKA sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Norberta Barlickiego 32, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] , lub korespondencyjnie na adres firmy,
3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania zlecenia przewozu,
– marketingu bezpośredniego,
– finansowo – księgowych z podmiotami prowadzącymi działalność zarówno na
terenie Unii Europejskiej jak i poza nim. Lista podmiotów poza-unijnych dostępna jest na żądanie u Administratora danych osobowych firmy KONTUR POLSKA sp. z o.o. Spółka Komandytowa;
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych,
4. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez nas zobowiązaniach umownych np., kancelarie prawne, dostawcy usług IT, podmioty doradcze,
5. Posiadają Państwo prawo żądania od KONTUR POLSKA sp. z o.o. Spółka Komandytowa dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciw,
6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem firmy KONTUR POLSKA sp. z o.o. Spółka Komandytowa, lub wysyłając e-mail na adres: [email protected]
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
Z poważaniem
Zarząd KONTUR POLSKA sp. z o.o. Spółka Komandytowa