Przewóz kabotażowy – co to jest i na czym polega?

Transport odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając przemieszczanie towarów na dużą skalę. Jednym z istotnych aspektów tego sektora jest kabotaż, który stanowi istotną część międzynarodowego przewozu. Tutaj dowiesz się, na czym polega przewóz kabotażowy i jakie regulacje prawne dotyczą tej formy przewozu towarów.

Przewóz kabotażowy

Kabotaż – co to

Przewóz kabotażowy to zarobkowy transport ładunku wykonywany przez pojazd zarejestrowany w jednym kraju na terenie innego kraju. Odbywa się on zgodnie z określonymi przepisami i zasadami. Określenie to dotyczy zarówno transportu drogowego, morskiego, jak i lotniczego. Jednakże najczęściej spotykanym typem kabotażu jest transport drogowy, gdzie zagraniczni przewoźnicy wykonują przewozy na terytorium innego kraju, korzystając z możliwości czasowego świadczenia usług transportowych.

Przewozy kabotażowe – przykłady

Przykładem kabotażowego przewozu towarów może być sytuacja, gdy firma transportowa z jednego kraju Unii Europejskiej (np. Polski) realizuje transport ładunku na terenie innego państwa członkowskiego (np. Francji czy Grecji). Taki przewóz towarów wewnątrz kraju, który nie jest krajem siedziby firmy transportowej, określany jest mianem kabotażu. Kabotaż umożliwia przewoźnikom efektywniejsze wykorzystanie pojazdów oraz redukcję pustych przebiegów podczas wykonywania międzynarodowych zleceń transportowych.

Transport kabotażowy – zasady

Przewozy międzynarodowe kabotażowe podlegają określonym zasadom i regulacjom prawnym, które mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochronę lokalnych rynków transportowych.

Do najważniejszych zasad przewozów kabotażowych należą:

  • ograniczenia czasowe – kabotaż można wykonywać tylko przez określony czas po zakończeniu przewozu międzynarodowego.
  • limit operacji – w określonym okresie można wykonać tylko ograniczoną liczbę przewozów kabotażowych.
  • rejestracja i dokumentacja – przewoźnicy muszą prowadzić odpowiednią dokumentację oraz muszą mieć pozwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów transportowych w formie kabotażu.

Transport kabotażowy polega na przewozie towarów wewnątrz jednego kraju przez przewoźnika z innego kraju, przy czym przewóz ten może rozpocząć się po całkowitym lub częściowym rozładunku towaru dostarczonego do miejsca docelowego w danym kraju. Przepisy wskazują, że dostawy w ramach kabotażu powinny odbywać się tym samym pojazdem, którym przewoźnik przekroczył granicę. Co ważne – ostatnia dostawa w ramach kabotażu musi zostać wykonana do 7 dni od zakończenia pierwszego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim. Przykładowo, polska firma transportowa może zrealizować przewóz kabotażowy między dwoma miastami w Hiszpanii, pod warunkiem, że najpierw dostarczyła towar z Polski.

Przewóz kabotażowy – korzyści dla przewoźników

Przewozy kabotażowe przynoszą szereg korzyści dla przewoźników. Pozwalają one na efektywne wykorzystanie floty pojazdów poprzez minimalizację pustych przebiegów i zwiększenie obrotu pojazdów. Dodatkowo oferują możliwość generowania dodatkowego dochodu poprzez wykonywanie przewozów na terenie obcego kraju, co może być atrakcyjne zwłaszcza w przypadku braku zleceń na trasach międzynarodowych. Transport kabotażowy zwiększa także elastyczność operacyjną przewoźników, umożliwiając dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i zapotrzebowania Klientów.

Kabotaż – ograniczenia

Przewozy kabotażowe mają również swoje ograniczenia, które mogą wpływać na działalność przewoźników:

  • restrykcyjne przepisy – każde państwo członkowskie UE może wprowadzać własne ograniczenia dotyczące kabotażu,
  • kontrole i sankcje – naruszenie przepisów kabotażowych może skutkować poważnymi sankcjami, w tym mandatami oraz zakazem wykonywania przewozów,
  • konkurencja lokalna – przewoźnicy muszą konkurować z lokalnymi firmami, co niekiedy może stanowić nie lada wyzwanie.

Regulacje prawne dotyczące kabotażu

Regulacje prawne dotyczące kabotażu obejmują szereg przepisów i uregulowań zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Na terenie Unii Europejskiej kluczowe przepisy dotyczące kabotażu organizowanego określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009, które określa warunki dostępu do rynku transportu międzynarodowego oraz kabotażowego.

Zgodnie z tymi przepisami, przewozy kabotażowe mogą być wykonywane przez przewoźników posiadających licencję wspólnotową, ale podlegają pewnym ograniczeniom czasowym i ilościowym. Dodatkowo każde państwo członkowskie może wprowadzać własne regulacje dotyczące kabotażu, co może prowadzić do zróżnicowania przepisów w poszczególnych krajach. Mogą to być zarówno akty administracyjne, ustawy, jak i rozporządzenia wykonawcze, które szczegółowo określają zasady dotyczące różnych aspektów transportu międzynarodowego.

Ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz dokumentacji transportowej, takiej jak listy przewozowe (CMR) czy dokumenty dotyczące przewozu kabotażowego. Dzięki tym regulacjom zapewniana jest uczciwa konkurencja na rynku transportowym oraz ochrona interesów zarówno przewoźników, jak i Klientów.

Wymagania dotyczące międzynarodowego przewozu kabotażowego

Wymagania dotyczące międzynarodowego przewozu kabotażowego obejmują posiadanie licencji wspólnotowej, przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, rejestrację i prowadzenie dokumentacji przewozowej oraz posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ładunku. Dodatkowo przewoźnicy muszą być zgodni z lokalnymi przepisami kraju, w którym wykonują przewozy kabotażowe. Te wymagania są kluczowe dla legalności i skuteczności międzynarodowych przewozów kabotażowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

Co to jest przewóz kabotażowy

Dokumenty niezbędne do przewozów kabotażowych

Podczas realizacji przewozów kabotażowych, przewoźnicy muszą posiadać i okazywać na żądanie dokumenty, takie jak:

  • licencja wspólnotowa – potwierdzająca uprawnienia do wykonywania przewozów międzynarodowych,
  • dokumenty przewozowe (międzynarodowy list przewozowy CMR) – dowodzące realizacji przewozu międzynarodowego, po którym następuje kabotaż,
  • dowody realizacji przewozów kabotażowych – dokumentacja wskazująca datę rozładunku, realizację przewozów oraz szczegółów tras dla każdej zrealizowanej usługi transportowej w ramach kabotażu,
  • dokumenty określające czas pracy kierowców – tachografy oraz ewidencje czasu pracy, zgodnie z przepisami unijnymi.

Kto może wykonywać przewóz kabotażowy?

Przewóz kabotażowy może być wykonywany przez przewoźnika, który spełnia określone warunki i posiada odpowiednie uprawnienia – w pierwszej kolejności prowadzi działalność rejestrowaną na terenie krajów członkowskich UE lub EFTA oraz ma licencję transportową na transport międzynarodowy.

W Unii Europejskiej, przewoźnicy z państw członkowskich posiadający licencję wspólnotową mogą wykonywać przewozy kabotażowe w innych krajach Unii Europejskiej, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów i ograniczeń. Ważne jest, aby przewoźnicy byli dobrze zaznajomieni z regulacjami obowiązującymi w kraju, w którym planują realizować kabotaż, aby uniknąć potencjalnych sankcji i problemów prawnych.

Przewóz kabotażowy – podsumowanie

Przewóz kabotażowy oferuje wiele korzyści dla firm transportowych i spedycyjnych. Pozwala na zwiększenie efektywności floty, obniżenie kosztów paliwa i opłat drogowych oraz zapewnia większą elastyczność w realizacji dostaw. Dodatkowo kabotaż umożliwia lepsze wykorzystanie pojazdów i kierowców, co przekłada się na wyższą rentowność operacji. Inwestycja w tę formę transportu to krok w kierunku bardziej zrównoważonej i opłacalnej działalności logistycznej.

Sprawdź również

Karnety ATA

Karnet ATA – co to jest?

W międzynarodowym handlu często napotykamy liczne procedury celne, które mogą skomplikować przemieszczanie się towarów przez granice. W takich sytuacjach karnet

Czytaj więcej
branża TSL co to jest?

Branża TSL co to?

W dzisiejszych czasach dynamicznie rozwijająca się globalna gospodarka stawia przed firmami coraz większe wyzwania związane z efektywnym zarządzaniem procesami produkcyjnymi,

Czytaj więcej
Co to jest System Sent

SENT co to jest?

System SENT to rozwiązanie w dziedzinie usług spedycyjnych, które obowiązuje od 2017 roku i pozwala na monitorowanie przewozu towarów wrażliwych.

Czytaj więcej