Karnet ATA – co to jest?

W międzynarodowym handlu często napotykamy liczne procedury celne, które mogą skomplikować przemieszczanie się towarów przez granice. W takich sytuacjach karnet ATA staje się nieocenionym narzędziem, upraszczającym zawiłą procedurę celną związaną z eksportem czy importem towarów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, do czego karnet ATA upoważnia, jakie przywileje ma użytkownik karnetu oraz jak taki karnet uzyskać.

Karnety ATA

Konwencja ATA

Konwencja ATA to międzynarodowa umowa celna, która ułatwia tymczasowy wywóz towarów bez konieczności ponoszenia wszelkich opłat związanych z procedurą celną. Została ona stworzona, aby uprościć procedury celno-skarbowe dla firm prowadzących działalność w różnych krajach.

Główne założenia Konwencji ATA to:

  • umożliwienie czasowego przywozu towarów na teren państw zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA – są to między innymi produkty wystawowe lub produkty wyposażenia zawodowego (np. sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny) – bez konieczności płacenia ceł i podatków przy przekraczaniu granic. Użytkownik karnetu zobowiązuje się do wywiezienia tych towarów z kraju docelowego w określonym terminie,
  • zastąpienie standardowych dokumentów celnych jednym międzynarodowym dokumentem, który jest akceptowany w 77 krajach sygnatariuszach konwencji. Na podstawie karnetu ATA procedury celne dla firm prowadzących handel międzynarodowy są uproszczone,
  • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu towarowego dzięki zabezpieczeniom finansowym gwarantowanym przez organizacje wydające karnety ATA.

Co to jest karnet ATA?

Karnet ATA jest międzynarodowym dokumentem celno-skarbowym, który umożliwia bezcłowe przemieszczanie się towarów przez granice międzynarodowe wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych. Jest to rodzaj uproszczonej procedury celnej, która pozwala na tymczasowe eksportowanie i importowanie towarów do celów wystawienia ich na targach, wystawach czy też do innych celów zawodowych. Karnet ATA jest wydawany przez organizacje odpowiedzialne za handel zagraniczny, takie jak izby handlowe lub instytucje odpowiedzialne za wystawianie dokumentów eksportowych.

Karnet ATA w praktyce

Zastosowanie karnetu ATA upoważnia do przewożenia towarów, które muszą być czasowo przewiezione przez granice do celów zawodowych, takich jak wystawy czy pokazy. Karnet ten upraszcza i przyspiesza odprawę celną towarów wywożonych w celach zawodowych oraz eliminuje konieczność uiszczania opłat celnych przy wjeździe do kraju docelowego.

Jakie towary obejmuje karnet ATA?

Karnet ATA znajduje zastosowanie głównie w branży targowej, wystawienniczej, reklamowej oraz w działalności związanej z eksportem i importem towarów w celach akwizycyjnych i wystawienniczych (sprzęt filmowy i telewizyjny, rekwizyty teatralne, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy, aparatura badawcza, narzędzia itp.) Jest niezwykle przydatny dla firm działających na rynku międzynarodowym, które regularnie uczestniczą w targach, wystawach i innych wydarzeniach branżowych.

Które kraje akceptują karnet ATA?

Karnet ATA jest akceptowany przez niespełna 80 krajów na całym świecie, w tym przez większość krajów europejskich, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australię i Nową Zelandię. Lista krajów akceptujących karnet ATA jest regularnie aktualizowana i dostępna na stronach internetowych organizacji wystawiających te dokumenty. Warto mieć na uwadze, że od 2004 roku w ramach Unii Europejskiej karnet ATA nie jest już wymagany do przewozu towarów.

zastosowaniem Karnetu ATA

Korzyści z posiadania karnetu ATA

Posiadanie karnetu ATA przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorców i firm, w tym oszczędność czasu i pieniędzy. Co najważniejsze, karnet ATA eliminuje zawiłą procedurę celną, ułatwia organizację podróży służbowych oraz zwiększa konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Dzięki temu dokumentowi, przedsiębiorcy mogą sprawniej prowadzić swoją działalność na arenie międzynarodowej i skuteczniej promować swoje produkty i usługi za granicą.

Jak uzyskać karnet ATA?

Aby uzyskać karnet ATA, należy zgłosić się do właściwej instytucji lub organizacji wystawiającej te dokumenty w kraju, w którym mieści się siedziba przedsiębiorstwa – w Polsce za wydawanie karnetów ATA odpowiada Krajowa Izba Gospodarcza. Procedura uzyskania karnetu ATA jest stosunkowo prosta i polega na wypełnieniu odpowiednich formularzy i dostarczeniu niezbędnych dokumentów potwierdzających cel oraz wartość towarów, które zostaną przewiezione przez granicę.

Jak wypełnić karnet ATA?

Aby uzyskać karnet ATA, należy:

  1. Skontaktować się z lokalną Izbą Gospodarczą lub inną organizacją upoważnioną do wydawania karnetów ATA w danym kraju.
  2. Wypełnić wniosek o wydanie karnetu ATA, podając informacje o towarach, które mają być czasowo wywiezione i wysłać go drogą mailową do działu karnetów ATA.
  3. Dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak wypełnione formularze karnetu ATA, faktura czy lista przewozowa.
  4. Dokonać opłaty rejestracyjnej.
  5. Odebrać karnet ATA i sprawdzić, czy wszystkie informacje są prawidłowe.

Posiadanie ważnego karnetu ATA znacznie ułatwia i przyspiesza procedury celne podczas tymczasowego wywożenia towarów do innych krajów

Jak długo ważny jest karnet ATA?

Termin ważności karnetu ATA zazwyczaj jest limitowany i nie może być przedłużany – standardowo jest to okres 12 miesięcy od daty wystawienia dokumentu. W niektórych przypadkach dopuszcza się jednorazowe zastąpienie karnetu ATA – nowym, ważnym przez kolejne 12 miesięcy, jeśli przedsiębiorca chce kontynuować działalność związaną z tymczasowym eksportem i importem towarów na cele zawodowe. Ważność karnetu ATA jest również uzależniona od terminu ważności innych dokumentów, takich jak ubezpieczenie towarów czy paszport.

Sprawdź również

branża TSL co to jest?

Branża TSL co to?

W dzisiejszych czasach dynamicznie rozwijająca się globalna gospodarka stawia przed firmami coraz większe wyzwania związane z efektywnym zarządzaniem procesami produkcyjnymi,

Czytaj więcej
Co to jest System Sent

SENT co to jest?

System SENT to rozwiązanie w dziedzinie usług spedycyjnych, które obowiązuje od 2017 roku i pozwala na monitorowanie przewozu towarów wrażliwych.

Czytaj więcej