Co to spedycja – czym się zajmuje?

Spedycja jest kluczowym elementem w globalnym łańcuchu dostaw, a tym samym w całej światowej gospodarce. To proces oparty na organizacji i przewozie towarów do miejsca docelowego. Głównym zadaniem spedycji jest zapewnienie efektywnego, bezpiecznego i terminowego dostarczenia towarów, nawet pomimo złożonego łańcucha dostaw. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć na temat spedycji.

Spedycja - co to?

Czym jest spedycja?

Spedycja odgrywa kluczową rolę w dziedzinie logistyki i zajmuje się organizacją przewozu towarów. Można ją zdefiniować jako działalność polegającą na organizacji, koordynacji i monitorowaniu transportu towarów od punktu początkowego do docelowego. Jej głównym celem jest sprawny przewóz ładunków w sposób optymalny pod względem czasu, kosztów i efektywności. W pierwszej kolejności wyróżniamy spedycję drogową, spedycję lotniczą, spedycję morską, a także spedycję kolejową.

Jakie wyróżniamy rodzaje spedycji?

Istnieje kilka różnych rodzajów spedycji, które spełniają różne potrzeby i wymagania klientów w organizowaniu przewozu towarów.
Podział spedycji ze względu na zasięg terytorialny:

 • Spedycja międzynarodowa – obejmuje transport towarów pomiędzy różnymi krajami.
 • Spedycja krajowa – obejmuje transport towarów na terenie jednego kraju.

Podział spedycji ze względu na zakres wykonywanych działań:

 • Spedycja czysta – zajmuje się wyłącznie przyjmowaniem zleceń spedycyjnych i nadzoruje jakość usług w trakcie realizacji zlecenia.
 • Spedycja mieszana – obejmuje pełniejszy zakres usług, łącząc elementy zarówno spedycji, jak i transportu towarów. Oprócz formalności celno-podatkowych, firma spedycyjna świadczy także usługi spedycji związane z organizacją transportu, wyborem środka transportu, planowaniem trasy, monitorowaniem przesyłki, a także rozwiązywaniem ewentualnych problemów związanych z transportem.

Podział spedycji ze względu na złożoność procesu spedycyjnego:

 • Spedycja gałęziowa – w przypadku tego rodzaju spedycji całość pracy wykonywana jest za pomocą jednego z dostępnych rodzaju transportu.
 • Spedycja intermodalna – działa w ramach transportu kombinowanego, a tym samym korzysta z kilku różnych rodzajów transportu.

Podział spedycji ze względu na środek transportu:

 • Spedycja drogowa – najpopularniejszy sposób transportu towarów. Spedycja drogowa oferuje elastyczność, szybkość dostawy i możliwość dotarcia do miejsc trudno dostępnych innymi środkami transportu.
 • Spedycja lotnicza – umożliwia szybkie dostarczenie towarów na duże odległości. Jest szczególnie przydatna w przypadku wysoko priorytetowych przesyłek lub transportu produktów o krótkim okresie przydatności do spożycia.
 • Spedycja morska – obejmuje przewóz towarów za pomocą statków morskich. Jest to idealne rozwiązanie dla dużych ilości towarów lub dla międzynarodowych przesyłek, oferuje również konkurencyjne ceny i szeroki zasięg geograficzny. Na spedycję morską decyduje się zazwyczaj wtedy, kiedy czas przewozu ładunków nie ma większego znaczenia.

Podział spedycji ze względu na rozmiar przewożonego załadunku:

 • Spedycja drobnicowa – dotyczy organizacji transportu dla małych ilości towarów, które nie zajmują całego pojazdu transportowego czy kontenera.
 • Spedycja kontenerowa – polega na przewozie towarów za pomocą kontenerów, które są standaryzowanymi jednostkami transportowymi. Kontenery mogą być przewożone drogą morską, kolejową lub drogową.

Jakie są obowiązki spedytora?

Podstawowe obowiązki spedytora są niezbędne do zapewnienia sprawnego i efektywnego przepływu towarów w łańcuchu dostaw. Spedytor jest odpowiedzialny za organizację transportu, zarządzanie dokumentacją transportową oraz koordynację działań między klientami, przewoźnikami i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces.

Jednym z głównych zadań spedytora jest dobór środków transportu dla danego ładunku. Musi on analizować różne czynniki, takie jak trasy przewozu, koszty, terminy dostawy, specyfikę towaru oraz wymagania klienta. Następnie negocjuje warunki umowy i monitoruje postęp transportu.
Spedytor ma również obowiązek przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z transportem. Obejmuje to sporządzanie listów przewozowych, faktur oraz innych dokumentów celnych i handlowych. Wszystkie te dokumenty muszą być starannie przygotowane i dostarczone w odpowiednim czasie.

Koordynacja działań to kolejny bardzo ważny obowiązek spedytora. Odpowiada on za określanie optymalnej trasy przewozu, uwzględniającej efektywność czasową, kosztową i bezpieczeństwo. Spedytor musi także utrzymywać stały kontakt zarówno z klientami, jak i przewoźnikami, aby zapewnić płynność procesu transportowego. To wymaga skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów na bieżąco oraz monitorowania postępu realizacji zamówienia.

Co to spedycja - czym się zajmuje?

Usługi spedycyjne – co obejmują?

Rola spedycji w logistyce jest nieoceniona. Dzięki profesjonalnemu podejściu do organizacji przewozu możliwe jest zachowanie płynności funkcjonowania przedsiębiorstw, a firmy spedycyjne mogą znacząco przyczynić się do zoptymalizowania procesów logistycznych. Efektywna współpraca między producentami a konsumentami staje się możliwa dzięki odpowiedniemu planowaniu, koordynacji i kontrolowaniu przepływu towarów.
Zadania spedycji mogą obejmować:

 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych,
 • zorganizowanie transportu z punktu A do punktu B,
 • negocjowanie umów transportowych,
 • wybór odpowiednich środków transportu,
 • monitorowanie terminowości dostaw oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów logistycznych,
 • kompletowanie dokumentacji transportowej,
 • kontrolowanie jak przebiegają odprawy celne,
 • utrzymanie kontaktu między dostawcami a odbiorcami,
 • składowanie przesyłek,
 • transport towaru.

Spedycja a transport

Spedycja i transport są dwoma terminami często używanymi zamiennie w branży logistycznej. Podstawową różnicą między spedycją a transportem jest zakres ich działania. Spedycja odnosi się do zarządzania procesem przewozu towarów od punktu A do punktu B. Spedytor jest odpowiedzialny za organizację i koordynację całej operacji, w tym wybór odpowiednich środków transportu oraz negocjowanie umów z przewoźnikami.

Transport natomiast odnosi się bezpośrednio do samego przemieszczenia towarów z jednego miejsca do drugiego. Może obejmować różne rodzaje środków transportu, takie jak samochody ciężarowe, pociągi czy statki. W przypadku transportu nie ma konieczności angażowania spedytora – można skorzystać z usług firm przewozowych bezpośrednio.

Kolejną istotną różnicą między spedycją a transportem jest zakres odpowiedzialności. Firma spedycyjna ponosi większą odpowiedzialność za cały proces przewozowy – od momentu załadunku towaru aż do dostarczenia go na miejsce przeznaczenia. Ma obowiązek dbać o dokumentację, ubezpieczenie oraz monitorowanie statusu przesyłki.

Firma transportowa natomiast jest odpowiedzialna głównie za bezpieczne i terminowe dostarczenie towaru. Nie ma takiej samej roli w zarządzaniu całym procesem przewozowym jak spedytor.

Sprawdź również

Co to jest System Sent

SENT co to jest?

System SENT to rozwiązanie w dziedzinie usług spedycyjnych, które obowiązuje od 2017 roku i pozwala na monitorowanie przewozu towarów wrażliwych.

Czytaj więcej