Transport multimodalny – na czym polega?

Transport multimodalny otwiera drzwi do nowej ery efektywności logistycznej. Pojęcie to odnosi się do zintegrowanego systemu przewozu towarów, który wykorzystuje różne środki transportu, takie jak drogowy, kolejowy, morski czy lotniczy. Intermodalność w transporcie multimodalnym umożliwia płynne przenoszenie ładunków pomiędzy różnymi środkami transportu, co skraca czas dostawy i obniża koszty logistyczne. W ten sposób powstaje spójny łańcuch dostaw, który zapewnia szybką i sprawną dystrybucję towarów. Dzięki transportowi multimodalnemu firmy mogą cieszyć się większą elastycznością w organizacji swoich działań logistycznych oraz zminimalizować ryzyko opóźnień czy uszkodzeń towarów. To innowacyjne podejście do transportu towarów przynosi liczne korzyści zarówno dla firm, jak i dla całego sektora logistycznego.

Transport multimodalny

Co to jest transport multimodalny

Transport multimodalny to forma transportu przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu (drogowego, kolejowego, morskiego, lotniczego) w ramach jednego łańcucha dostaw, aby przewieźć ładunek z punktu początkowego do celu docelowego. W tej formie transportu towar może być przewożony za pomocą różnych środków transportu, w zależności od specyfiki ładunku, odległości, kosztów oraz preferencji przewoźników. Podczas transportu multimodalnego możliwa jest zmiana jednostki transportowej, zanim załadunek dotrze do miejsca docelowego. Oznacza to, że wybierając transport multimodalny mamy możliwość przepakowania towaru np. z kontenera na palety. W tym wypadku cały transport towarów bazuje na podstawie jednej umowy i w oparciu o jeden dokument przewozu.

Przykładowe rozwiązania w ramach transportu multimodalnego:

 • przewozy samochodowo-lotnicze
 • przewozy samochodowo-kolejowe
 • przewozy samochodowo-morskie
 • przewozy kolejowo-morskie
 • przewozy kolejowo-samochodowe
 • przewozy samochodowo-kolejowo-wodne
 • przewozy samochodowo-kolejowo-lotnicze
 • przewozy samochodowo-kolejowo-morskie

Konwencja o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów

Zgodnie z Konwencją CMR międzynarodowy transport multimodalny określa transport towarów przy wykorzystaniu przynajmniej dwóch różnych gałęzi transportu z jednego kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju. Funkcje operatora organizacji transportu multimodalnego może pełnić spedytor, logistyk lub przewoźnik.

Transport multimodalny – cechy

Wykorzystanie transportu multimodalnego w codziennej logistyce firmy przynosi wiele korzyści. Dzięki skuteczności tego rodzaju transportu możliwa jest optymalizacja łańcucha dostaw, co przekłada się na redukcję kosztów logistycznych oraz zwiększenie elastyczności w transporcie.

Transport multimodalny umożliwia wybór najbardziej efektywnych środków transportu dla konkretnej trasy, co pozwala osiągnąć optymalne rezultaty przy minimalnym nakładzie środków. To również doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć efektywność swojej działalności logistycznej i być bardziej konkurencyjnymi na rynku.

Jakie są główne cechy transportu multimodalnego?

 • usprawnienie drogi produktu od producenta do miejsca docelowego,
 • uproszczenie procedur celnych,
 • przyspieszenie łańcuchów dostaw,
 • zmniejszenie kosztów transportu,
 • podniesienie jakości usług,
 • zwiększenie liczby możliwych wariantów przewozowych,
 • mniejsza wypadkowość i ograniczenie ryzyka uszkodzenia towaru,
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku,
 • jedna z najbardziej ekologicznych rodzajów transportu.
Na czym polega transport multimodalny?

Transport multimodalny – regulacje prawne

Globalne łańcuchy dostaw zostały skonstruowane w taki sposób, że w praktyce niemal niemożliwe jest prowadzenie zoptymalizowanego przewozu towarów z wykorzystaniem środków tylko jednej gałęzi transportu. Stąd powstały regulacje prawne, które mają na celu ułatwić przewóz ładunków.

Najważniejszym dokumentem dla transportu multimodalnego jest FBL – Negotiable FIATA Multimodal Transport Bill of Lading, który został opracowany w latach 90. Dokument uwzględnia warunki transportu towaru oraz ewentualny kary za nieterminowe doręczenie towaru lub jego uszkodzenie podczas transportu.

Prawo międzynarodowe dotyczące transportu multimodalnego ustanawiają:

 • Europejska Komisja Gospodarcza,
 • Komisja Europejska,
 • Parlament Europejski,
 • Europejska Konferencja Ministrów Transportu.

Transport multimodalny a intermodalny

Zarówno transport multimodalny, jak i transport intermodalny polegają na wykorzystaniu przynajmniej dwóch różnych gałęzi transportu. Główna różnica między nimi polega na tym, że transport multimodalny pozwala na zmianę jednostki transportowej w trakcie przewozu towarów – np. zmianę kontenera na palety. Z kolei transport intermodalny zakłada przewóz towarów za pomocą tej samej jednostki ładunkowej – np. transport odbywa się wyłącznie za pomocą kontenera, który jest odpowiednio przewożony na danym środku transportu.

Wyzwania transportu multimodalnego

Wybierając transport multimodalny, przedsiębiorstwa stają w obliczu różnorodnych wyzwań, takich jak integracja systemów transportowych, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz konieczność współpracy z różnymi operatorami logistycznymi. Integracja systemów transportowych stanowi kluczowy element efektywnego funkcjonowania każdego rodzaju transportu, jednakże wymaga to zharmonizowania różnych technologii i standardów, co może być trudne dla firm działających w branży logistycznej.

Zarządzanie ryzykiem w transporcie multimodalnym jest niezbędne ze względu na złożoność procesu oraz występowanie wielu potencjalnych zagrożeń. Przedsiębiorstwa muszą podejmować odpowiednie działania mające na celu minimalizację ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa transportowanym towarom.

Podstawą jest także współpraca między różnymi operatorami logistycznymi. Konieczne jest budowanie zaufania i wspólnego języka komunikacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, aby zapewnić płynny przepływ towarów i informacji przez cały łańcuch dostaw.

Sprawdź również

Co to jest System Sent

SENT co to jest?

System SENT to rozwiązanie w dziedzinie usług spedycyjnych, które obowiązuje od 2017 roku i pozwala na monitorowanie przewozu towarów wrażliwych.

Czytaj więcej